H. DREESSEN DAKBEDEKKINGS-BEDRIJF B.V.

Hoogenboschweg 51    

6442 PT BRUNSSUM

Tel. 045 - 525 3532

www.groendak.nl

Belangrijk: 

Tijdelijke btw-verlaging op isolatie blijft voor sommige werkzaamheden bestaan

Lage btw-tarief blijft gelden voor sommige werkzaamheden

Voor woningen ouder dan 2 jaar blijft na 1 juli 2015 de btw 6% o.a.voor: isoleren. 

 

Tot 1 juli 2015 gold een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6%. Dit tarief geldt voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Vanaf 1 juli geldt het tarief van 21%. Werkzaamheden die vóór 1 juli 2015 zijn afgerond, vallen nog onder het 6%-tarief.
Technical Support van H. DREESSEN DAKBEDEKKINGSBEDRIJF voor Kleurrijk Molenberg te Heerlen, het creëren van de grootste legale graffitiplek van Limburg

19 augustus 2013. Al jaren is de oude Pliegerwand in Molenberg een doorn in het oog van de Heerlense wijk. In cofinanciering en co-creatie met Wonen Zuid, Basisschool de Broederschool Molenberg, Stichting Buurtgericht Werken Molenberg, Cuttin’ Class HipHop Culture & Workshops, welzijnsorganisatie Alcander (Heerlen) en Bureau VIA2018 wordt deze hotspot omgevormd tot de grootste legale graffitiplek in Limburg: 1100m²! Dit initiatief, ‘Kleurrijk Molenberg’ genaamd, is aanleiding voor de vlaggenoverdracht tussen de buurt Heerlen Molenberg en Bureau VIA2018 in het kader van het project ‘De Buurt kleurt 2018’. GECREËERD MET TECHNICAL SUPPORT VAN H. DREESSEN DAKBEDEKKINGSBEDRIJF B.V. 

PERSBERICHT van de GEMEENTE HEERLEN

 

Maastricht – 19 augustus 2013. Al jaren is de oude Pliegerwand in Molenberg een doorn in het oog van de Heerlense wijk. In cofinanciering en co-creatie met Wonen Zuid, Basisschool de Broederschool Molenberg, Stichting Buurtgericht Werken Molenberg, Cuttin’ Class HipHop Culture & Workshops, welzijnsorganisatie Alcander (Heerlen) en Bureau VIA2018 wordt deze hotspot omgevormd tot de grootste legale graffitiplek in Limburg: 1100m²! Dit initiatief, ‘Kleurrijk Molenberg’ genaamd, is aanleiding voor de vlaggenoverdracht tussen de buurt Heerlen Molenberg en Bureau VIA2018 in het kader van het project ‘De Buurt kleurt 2018’.

 

Opening & vlaggenoverdracht

Op donderdag 22 augustus zal om 11.00 uur de grootste legale graffitiplek in Limburg worden geopend door Heerlense wethouder van sport, ouderen en dienstverlening Fred Gillissen. Deze ochtend zal Heerlen Molenberg ook hun steun aan de kandidatuur van Maastricht & Euregio Maas-Rijn Culturele Hoofdstad van Europa 2018 laten blijken middels een vlaggenoverdracht, een ondersteuning van de buurt door jong en oud. Stichting Buurtgericht werken Molenberg overhandigt na de opening van de graffitiplek de vlag aan Jaap van Royen, intendant amateurkunsten Maastricht en vandaag vertegenwoordiger van Bureau VIA2018. Tussen 09.00 uur en 15.00 uur vinden er tevens graffiti workshops plaats voor de leerlingen van Bassischool de Broederschool Molenberg en kinderen uit de wijk. De eigenaar stelt verder twee wanden van de loods ter beschikking om in te richten als legale graffiti plek. Een leerplaats en etalage voor graffiti kunstenaars.

Tijdstip vlaggenoverdracht: 11.00 uur

Locatie: voetpad tussen Voskuilenweg en de Mijnspoorweg in Heerlen.

 

Vlag Heerlen Molenberg

Welzijnsorganisatie Alcander (Heerlen) heeft onder de senioren, jeugd- en jongerenwerkers, leerlingen van de basisschool, en buurtteamleden een wedstrijd voor het ontwerp van de vlag uitgezet. Uit de ruim 160 inzendingen is een winnend ontwerp gekozen. Het kleurrijke design is gemaakt door Britt Blanker, een inmiddels oud-leerlinge van Basisschool de Broederschool Molenberg. Molenberg is een van de 19 buurten in Heerlen. De wereldbol in het ontwerp vertegenwoordigt de multiculturele wijk Molenberg, een wijk gebouwd rondom de prachtig gerestaureerde en nog in werk zijnde oude watermolen. Daarnaast verwijzen de ‘bergen’ naar de Limburgse heuvels.

 

Kleurrijk Molenberg

Aanleiding voor het project ‘Kleurrijk Molenberg’ is de loods en de oude Pliegerwand, eigendom van woningcorporatie Wonen Zuid. De loods is slecht onderhouden en ruim bedekt met illegale graffiti. Samen met de eigenaar van de loods, de gemeente Heerlen en meerdere partners is besloten om hier een schitterende plek te maken voor jong en oud: de grootste legale graffiti plek in Limburg. Met ‘Kleurrijk Molenberg’ wordt ook een link gelegd met het project ‘Kleur Onderweg’, het graffiti project van de gemeente Heerlen dat gestart is bij de viaducten onder de stadsautoweg Heerlen.

 

De Buurt kleurt 2018

Bureau VIA2018 is samen met Tout Maastricht initiatiefnemer van De buurt kleurt 2018. Het doel van De buurt kleurt 2018 is de kandidatuur van Maastricht en de Euregio voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 bij de bewoners van Maastricht onder de aandacht te brengen. De buurten zijn als het ware de vaandeldragers voor cultuur en maken ieder zelf een buurtvlag die tijdens het evenement wordt overhandigd aan Bureau VIA2018. Het stokje wordt vervolgens doorgegeven aan een volgende buurt in Maastricht. Sinds juni 2012 hebben vele buurtplatforms van Maastricht het initiatief omarmd en het geïntroduceerd binnen een bestaand evenement, of zelf vormgegeven door de organisatie van een eigen buurtdag. Sinds vorig jaar wordt het estafettestokje ook door steden, buurten en evenementen uit de regio overgenomen (Heerlen, Genk, Aken, Luik). Zondag 1 september vindt de laatste buurtdag plaats. Het eerste deel van het project De buurt kleurt 2018 zal dan op zondag 8 september worden afgesloten met een muziekparade en het hijsen van alle buurtvlaggen die het afgelopen jaar zijn uitgewisseld tussen VIA 2018 en de deelnemende buurten. Meer informatie: www.euregio2018.eu  | www.toutmaastricht.nl

*********************************************************************************

De oude Pliegerwand op de Molenberg te Heerlen, voorbereid voor de grootste graffitiplek van Limburg.


Informatie  Project Kleurrijk Molenberg

 

Deelnemers

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen

Projectleider: R. Smeets SDC Heerlen stad en P. v/d Hove projectondersteuner.

Diverse afdelingen gemeente Heerlen alsmede de kunstcommissie en welstandcommissie zijn akkoord met plan en uitvoering.

 

Enkele externe partijen dragen bij aan de uitvoering dan wel aan de kosten voor dit project:

Broederschool;

Ouderraad, ouders van de kinderen Broederschool (jury ontwerp vlag);

Woningcorporatie Wonen Zuid;

Stichting Buurtgerichtwerken Molenberg;

Via 2018 de buurt kleurt 2018 (vlag Molenberg);

Alcander.

 

Locatie: oude Pliegerwand op de Voskuilenweg te Heerlen.

(Jan Hendrik Kars voetpad)

 

Aanleiding voor het project

Al meer dan drie jaar is de hierboven afgebeelde loods welke eigendom is van Wonen zuid een doorn in het oog van de wijk en van vele bezoekers en passanten. De loods was ruim bedekt met illegale graffiti en slecht onderhouden.

De buurt vroeg al jaren om een passende oplossing.

Samen met eigenaar en de overige buurtteamleden is meerdere malen gesproken over deze loods en zijn al veel plannen de revue gepasseerd.

Alle bovengenoemde partijen hebben echter inmiddels consensus om in co creatie, vorm maar ook in co financiering een schitterende plek te maken voor jong en oud, de grootste legale graffiti plek in Limburg, groot : 1100 m2.

 

Inmiddels is ook met bouw & woningtoezicht en vergunningverlening alsmede de welstandcommissie gesproken over het initiatief. De welstand heeft een basiskleur voorgeschreven, grijs met roodbruine gloed, ral kleur: 7022 welke is toegepast. De deelnemers hebben gekozen voor de projectnaam “Kleurrijk Molenberg” waarbij aan de zijde van de doorgaande weg, de Mijnspoorweg, de link gelegd wordt naar “Kleur onderweg” het project dat gestart is bij de viaducten onder de stadsautoweg Heerlen.

Verder is met de afdeling communicatie overeenstemming afgestemd over het gebruik van tekst en beeldlogo Heerlen.

 

 

Het project

Het project bestaat uit drie delen:

 

1)   Een workshop en doe gedeelte voor alle lagere school leerlingen van de Broederschool. De reden dat alleen deze school betrokken wordt is dat zij de buren van de wand worden. Voor ruim 1 ½ jaar komt (locatie blijkt nu nog niet helemaal zeker) de tijdelijk huisvesting van de school op het terrein naast de wand te staan.

Dit doe - gedeelte is op 22 augustus 2013 met uitwijk naar 23 augustus 2013 (weersafhankelijk). De leerlingen (ongeveer 130 leerlingen van de groepen 3 t/m 8) gaan tijdens workshops (afhankelijk van leeftijd en groep) actief aan de muur aan de slag, graffiti maar ook schilderen, handjes verven enzovoorts. Dit wordt begeleid door professionele kunstenaars.

 

1.1) Culturele hoofdstad 2018

Ook is deze dag (22 augustus 2013) een mooi moment om in het kader van Via 2018 en de kandidaatstelling van culturele hoofdstad dit project te ondersteunen door buurtproject met jong en oud. Die dag zal dan ook de vlag die in dat kader gemaakt wordt uitgereikt worden. De vlag werd door de kinderen uit de buurt ontworpen (kleurwedstrijd) waarbij de ouderraad (ook bewoners van de Molenberg) de jurering voor hun rekening nam. Uit de 152 inzendingen is inmiddels een winnend ontwerp gekozen. Hierna zal de Molenberg deze vlag (er worden meerdere exemplaren gemaakt en besteld) als herkenning gaan gebruiken bij activiteiten op en binnen de buurt Molenberg.

Op 22-8-2013 zal een afvaardiging van de buurt (SBM) de Molenberg vlag uitwisselen met de Gemeente Maastricht in het kader van eerder genoemd Via 2018.

 

2)   De eigenaar stelt de wanden van de loods aan de zijde van het fietspad en de Mijnspoorweg ter beschikking om in te richten als legale graffiti plek. Een leerplaats en etalage voor graffiti kunstenaars. Hierbij zal ook het bord met beeldkenmerk van de gemeente Heerlen welke aangebracht zal worden bij alle legale plekken in de gemeente Heerlen onthuld worden.

Het gaat over maximaal 1100 m2 graffitwand waardoor Heerlen de grootste legale graffitiwand van Limburg heeft. Alle partijen onder regie van de gemeente dragen zorg voor de inrichting van de basiskleuren en de contouren zoals banners met tekst en basiskleur. Hierna zal de wand op 22 augustus 2013 als eerste door de kinderen van de lagere school voorzien worden van mooie plaatjes waarna daarna met en met de wand zal wisselen van kunstwerken.

 

Doel van het project

Het wegnemen van een vieze verloederde plek in de buurt en zo een mooiere entree van de wijk, een stukje minder fysieke verloedering, en tevens een brede participatie bij ontwerp en de co creatie van een legale graffiti wand en tevens brede samenwerking diverse projecten binnen de Molenberg. Het project heeft een positieve invloed op de beleving van bewoners over de openbare ruimte en kan de betrokkenheid bij en beeldkwaliteit van of zichtbaar vanaf de openbare ruimte vergroten.

 

Resultaten

  • Een formele openingsdag met workshops van alle kinderen van de basisschool Broederschool op 22 augustus 2013. Hierdoor kunnen de kinderen vanuit de nieuwe noodlokalen rechtstreeks hun eigen kunstwerken zien als ze naar buiten kijken.
  • Het opleveren van een Molenberg vlag die tevens wordt gebruikt voor het project Via 2018. De Molenberg wil met hun vlag benadrukken dat zij de kandidaatstelling ondersteunen. Samenstelling en jury door buurtbewoners.
  • Het opleveren van een legale graffiti muur.
  • Een vervolg op het project kleur onderweg (viaducten stadsautoweg)

  

Programma op 22-8-2013

 

   09.00 uur     Aankomst eerste groepen basisschool op locatie en start workshops graffitikunst

±10.30           Aankomst delegatie Maastricht en genodigden ivm uitwisselen vlag

  11.00            Wethouder Fred Gillissen opent de legale graffitiwand door eigen TAG aan te brengen en tevens tonen nieuw bordje “legale graffiti wand” Heerlen.

-Vlaggenceremonie waarbij de SBM vlag overhandigd aan Maastricht en deze vlag wordt ter plaatse in vlaggenmast gehesen.

11.30 -14.30   Vervolg workshops met groepen van de basisschool ( 130 leerlingen)     

 

Namens de werkgroep

Loek Damen (Broederschool), Ingrid Neeven (Alcander), Nanda Veldhuizen (Wonen-zuid), SBM (namens deze Hub Siemers), Bart Temme (deel uitvoering) Philine van den Hove en Marc Linssen (beiden afdeling B en O).

 

R.Smeets

Stadsdeelcoördinator Heerlen stad (Centrum Heerlen, MSP, GMS, Molenberg).

**********************************************************************************

De teksten en het logo met de spuitbus werden aangebracht  door graffiti-artiest James Jetlag: 

http://www.jamesjetlag.com/