H. DREESSEN DAKBEDEKKINGS-BEDRIJF B.V.

Hoogenboschweg 51    

6442 PT BRUNSSUM

Tel. 045 - 525 3532

www.groendak.nl

Belangrijk: 

Tijdelijke btw-verlaging op isolatie blijft voor sommige werkzaamheden bestaan

Lage btw-tarief blijft gelden voor sommige werkzaamheden

Voor woningen ouder dan 2 jaar blijft na 1 juli 2015 de btw 6% o.a.voor: isoleren. 

 

Tot 1 juli 2015 gold een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6%. Dit tarief geldt voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Vanaf 1 juli geldt het tarief van 21%. Werkzaamheden die vóór 1 juli 2015 zijn afgerond, vallen nog onder het 6%-tarief.
Witte daken, cool roofs, worden geadviseerd door de leveranciers van zonnepanelen.

Witte bitumineuze dakbedekking wordt veel toegepast op platte daken waarop zonnecollectoren geplaatst worden.

Witte daken absorberen minder warmte dan zwarte bitumen daken en zijn tussen de 40 en 50% koeler dan zwarte daken. 

Wit bitumen dak in Heerlen, voordat de zonnecollectoren worden geplaatst, oktober 2013

Witte daken