H. DREESSEN DAKBEDEKKINGS-BEDRIJF B.V.

Hoogenboschweg 51    

6442 PT BRUNSSUM

Tel. 045 - 525 3532

www.groendak.nl

Belangrijk: 

Tijdelijke btw-verlaging op isolatie blijft voor sommige werkzaamheden bestaan

Lage btw-tarief blijft gelden voor sommige werkzaamheden

Voor woningen ouder dan 2 jaar blijft na 1 juli 2015 de btw 6% o.a.voor: isoleren. 

 

Tot 1 juli 2015 gold een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6%. Dit tarief geldt voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Vanaf 1 juli geldt het tarief van 21%. Werkzaamheden die vóór 1 juli 2015 zijn afgerond, vallen nog onder het 6%-tarief.
Zonnepanelen (PV-panelen - photovoltaïsche panelen)

Om kwaliteit en vakmanschap te waarborgen is het verstandig om verschillende werkzaamheden in één hand te houden. Zo is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen op projecten die reeds door ons zijn uitgevoerd c.q. nog uitgevoerd worden met het handhaven van (bestaande) garantie op het dakbedekkingssysteem.

 

Van: agentschapnl.nl: Subsidieregeling Zonnepanelen

Denkt u erover om te investeren in duurzame elektriciteit met zonnepanelen? Dan kunt u dat nu realiseren door subsidie hiervoor aan te vragen. Particulieren kunnen vanaf 2 juli 2012 tot 28 december 2013 voor 17.00 uur subsidie aanvragen voor zonne-installaties (zon-PV). Agentschap NL voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Stand van zaken op 18 maart 2013

Vanaf de start van de regeling op 2 juli 2012 zijn er tot en met 18 maart 2013 in totaal 51.545 aanvragen binnengekomen. Het totale budget dat het ministerie van Economische Zaken voor 2012 en 2013 samen beschikbaar heeft gesteld is €50.882.000. In totaal is er voor €28.819.000 subsidie aangevraagd. Dit betekent dat er nog €22.063.000 subsidiebudget beschikbaar is.

Digitaal indienen

U kunt uw subsidie digitaal indienen via het elektronisch loket  van Agentschap NL. Het voordeel van indienen via eLoket (niet via e-mail) is dat u als bezoeker geen aanvraagformulier hoeft te ondertekenen en uit te printen. Daarnaast gaat de afhandeling van uw aanvraag sneller en staat het subsidiebedrag sneller op uw rekening. Nadat een aanvraag op eLoket is ingediend, krijgt u DIRECT een digitale ontvangstbevestiging.
Wilt u weten wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidie dan kunt u verder lezen bij Kom ik in aanmerking?. Meer informatie over de voorbereiding van het aanvragen en het aanvragen zelf vindt u bij Aanvragen.

Subsidiebedrag

Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp (kilowattpiek) is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kilowattpiek. Het subsidiebedrag is in alle gevallen maximaal 650 euro subsidie.

Informatie over de subsidieregeling, het aanvragen en de afhandeling is te vinden op www.agentschapnl.nl/zonnepanelen