H. DREESSEN DAKBEDEKKINGS-BEDRIJF B.V.

Hoogenboschweg 51    

6442 PT BRUNSSUM

Tel. 045 - 525 3532

www.groendak.nl

Belangrijk: 

Tijdelijke btw-verlaging op isolatie blijft voor sommige werkzaamheden bestaan

Lage btw-tarief blijft gelden voor sommige werkzaamheden

Voor woningen ouder dan 2 jaar blijft na 1 juli 2015 de btw 6% o.a.voor: isoleren. 

 

Tot 1 juli 2015 gold een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6%. Dit tarief geldt voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Vanaf 1 juli geldt het tarief van 21%. Werkzaamheden die vóór 1 juli 2015 zijn afgerond, vallen nog onder het 6%-tarief.
EPDM EN MILIEU

Met name de laatste jaren wordt er meer en meer aandacht besteed aan de milieu-aspecten die bijvoorbeeld aan dakconstructies verbonden zijn.

De keuze van een waterafdichtingssysteem wordt bepaald door prijs-, prestatie-, levensduur- maar ook door milieufactoren.

Door middel van milieutoetsen passeert de gehele levensketen de revue, te weten:
winning van grondstoffen, productie van halffabrikaten en eindproducten, constructie, gebruik en onderhoud en mogelijkheid tot hergebruik. Het milieucijfer geeft dan een oordeel over de energetische en ecologische terugverdientijd.

Onze EPDM systemen scoren in het algemeen de hoogste milieucijfers en vinden zodoende vaak hun weg in de DuBo-wereld. Gecombineerd met een dakvegetatie tracht men dan bovendien een positieve bijdrage te leveren aan het fysiek en geestelijk welbevinden van de bewoners.

 

EPDM Membranen

EPDM Membranen

Wij passen EPDM-folie toe in diverse diktes (afhankelijk van de toepassing). In de fabriek worden afzonderlijke folie-banen middels volautomatische hotbonding-machines aan elkaar gevulcaniseerd om zo een duurzaam waterdichte, wortelvaste verbinding te realiseren. Hierdoor verkrijgt men prefab afdekzeilen, membranen genaamd

Voordelen onze EPDM-folie :

  • Snel en schoon werken zonder brandgevaar. Er zijn geen dure gereedschappen nodig om de EPDM te verwerken en er komt geen vuur aan te pas om de EPDM als dakbedekking toe te passen. Men dient enkel secuur te werken, aangezien de folie dun en elastisch is en de ondergrond zich dus exact af zal tekenen.
  • Minder weersafhankelijk.
  • Onze EPDM-folie is prefabriceerbaar, dus zijn grote vlakken zeer snel af te dichten.
  • Lage onderhoudskosten. Aangezien de EPDM-folie ongevoelig is voor invloeden van buitenaf, beperkt het onderhoud zich hoofdzakelijk tot het optisch controleren van kritische details en het eventueel verwijderen van ongewenst zwerfvuil.
  • Lage afschrijvingskosten. Dankzij de lange levensduur van onze EPDM-folie kunnen de stichtingkosten over een periode van 40 jaar afgeschreven worden, waardoor de afschrijvingskosten per jaar lager uitvallen.
  • Meer dan 30 jaar praktijkervaring. Er zijn slechts weinig materialen die na 30 jaar nog steeds veelvuldig worden toegepast als afdichtingsmateriaal zonder wijzigingen in materiaalsamenstelling.
  • Degelijk en duurzaam produkt. Dit punt wordt door de praktijk bevestigd.
  • Lage milieubelasting. EPDM-folie hoeft in de levenscyclus van een gebouw niet te worden vervangen. Het materiaal is tevens dun en licht en bovendien recyclebaar. Al de voorgaande punten bijelkaar genomen, zorgen ervoor dat EPDM-folie de laagste milieubelasting van alle afdichtingsfolies heeft.

Samenvattend zijn de voordelen van EPDM-afdichtingssystemen:

Het zeer langdurig uitschakelen van risico’s m.b.t. waterdichtheid (door 100% hotbonding).
Over 40 jaar gerekend, veruit de goedkoopste dakbedekking.

Uiteraard kleven er ook nadelen aan EPDM-folie, t.w.:

  • Het aanbrengen van een EPDM-folie is een precies werk en gebeurt derhalve met onze EPDM-folie alleen door geautoriseerde dealers.

Toepassingen onze EPDM-folie :

· prefab dakbedekking.
Onze EPDM-membranen zijn op 3 manieren te bevestigen aan de ondergrond :
1. losliggend geballast met grind, dreentegels, aarde of een vegetatiedak.
2. Mechanisch bevestigd middels het geoktrooieerde Thermofix®-systeem.
3. Gekleefd met PU-lijm KS-150 op gecacheerde isolatieplaten.

Vegetatiedaken.
Onze EPDM-folie is als een van de weinige materialen bestand tegen worteldoorgroei. Een kritisch punt vormt echter de naadverbinding, deze moet 100% gevulcaniseerd te worden waarbij ook alle doorvoeren en doorbrekingen gevulcaniseerd dienen te worden met mobiele hotbonding-machines in het werk.
Het verdient aanbeveling om het gehele pakket bij één firma onder te brengen zodat de verantwoordelijkheid bij dergelijke daken compleet incl. isolatie, dakbedekking en vegetatie in één hand worden gehouden en onder één garantie kunnen vallen.
· gootbekleding.
· balkon- en galerijbekleding.
· vijver- en bassinafdichting.
· dilatatievoeg-afdichting.
· voet- en bladlood vervanging.
Aangezien traditionele materialen in dubo-projekten niet langer gewenst zijn, wordt EPDM-folie hier veelvuldig voor toegepast.
Voordelen :
· verwerkbaar in grote lengtes tot 25 meter zonder gevaar voor inscheuren.
· licht van gewicht en eenvoudig te verwerken.
· geen lastige felsnaden noodzakelijk om 100% waterdicht te werken.
· EPDM-folie wordt niet gestolen!
· opslagsilo bekleding.
· gevelbekleding.
· kelderafdichting