H. DREESSEN DAKBEDEKKINGS-BEDRIJF B.V.

Hoogenboschweg 51    

6442 PT BRUNSSUM

Tel. 045 - 525 3532

www.groendak.nl

Belangrijk: 

Tijdelijke btw-verlaging op isolatie blijft voor sommige werkzaamheden bestaan

Lage btw-tarief blijft gelden voor sommige werkzaamheden

Voor woningen ouder dan 2 jaar blijft na 1 juli 2015 de btw 6% o.a.voor: isoleren. 

 

Tot 1 juli 2015 gold een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6%. Dit tarief geldt voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar. Vanaf 1 juli geldt het tarief van 21%. Werkzaamheden die vóór 1 juli 2015 zijn afgerond, vallen nog onder het 6%-tarief.
Referenties

De heer Ron Pauwels van Stichting Sporthal Strijthagen, december 2016:

"De stichting Sporthal Strijthagen zocht in 2014 een firma die het dak van onze sporthal Strijthagen in Landgraaf kon vernieuwen. De firma Dreessen werd aanbevolen en op grond van diverse criteria hebben ze, na aanbesteding, de opdracht gekregen om ons dak (45m x 35m) te vernieuwen. We hadden er al veel vertrouwen in, maar we hebben de firma Dreessen daarbij ervaren als een die betrouwbaar is en  netjes en secuur te werk gaat. Bovendien is de door hen aanbevolen EPDM zeer succesvol gebleken. Onlangs heeft de firma ervoor gezorgd dat er ruim 200 bevestigingspunten zijn gemaakt om 260 zonnepanelen te kunnen bevestigen. Ook dat is weer naar volle tevredenheid afgehandeld.

We zijn er van overtuigd dat we een goede keuze hebben gemaakt en we bevelen de firma dan ook graag aan bij anderen."

Stichting Sporthal Strijthagen Bevestigingsankers voor zonnepanelen 1. December 2016

 

De heer Ton van Ingen, Cappuccino Lounge www.cappuccinolounge.nl, zomer 2016:

"Enige tijd geleden is het complete platte dak van onze horecazaak vernieuwd door dakdekkersbedrijf Dreesen. De samenwerking met het personeel liep uitermate prettig en onze gasten hebben weinig van de werkzaamheden gemerkt. 

Voor de vernieuwing ontstond in het weekend door een heftige regenbui een lekkage en na telefonisch onderhoud werd het meteen profesorisch gerepareerd en verdere schade voorkomen. Dank aan iedereen."

Cappuccino Lounge Heerlen